เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 


รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รับสมัครงาน (สำหรับคนพิการหรือผู้ดูเเลคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ 2566  
<<
>>
X
รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     เทศบาลตำบลนาป่า ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เปลี่ยนมาจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในรูปแบบการจ้างเชิงสังคม มาตรา 35 (3) (การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ) ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการจ้างเหมาให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทำงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร  โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,500 บาท นั้น

     จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลทำงานในชุมชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในตำแหน่งงาน ดังนี้ งานบริการ งานดูแลทำความสะอาด งานสวน ภารโรง งานด้านเอกสาร ธุรการ และงานอื่นๆ ประจำปี 2566 (โดยเริ่มมกราคม - ธันวาคม 2566)  รายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครงานสำหรับคนพิการ

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง
- มีความประพฤติดี  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  ยาเสพติด  
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า
- อายุ 20 ขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  

2.เอกสารที่ใช้ในการสมัครงานคนพิการ
- บัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 4 รูปผู้ดูแลคนพิการ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 4 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลนาป่า
โทร. 038-055499 ต่อ 147 - 150 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 15.57 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 576 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 3,213,136 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com