เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ  
 

                    ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ  เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารระบบ e-payment โดยจะจ่ายให้ท่านในวันที่ 10 ของทุกเดือน  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด นั้น

                   ในการนี้ กองสวัสดิการสังคมได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง ในการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการดังกล่าว ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563  เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขอจัดสรรเพิ่ม เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิทันที (ภายในเดือน กันยายน 2563)

                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.038-055499 ต่อ 149 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 11.22 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,093,679 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com