เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ  
 

                เทศบาลตำบลนาป่า ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ ให้กับผู้ประกอบกิจการทั้งรายใหม่และรายเก่า ตามกฏกระทรวงฯ เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ประกอบกิจการที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น
                โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ดังนี้

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
3. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
4. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

                ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และค่าบริการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

                แนวทางการปฏิบัติ
https://www.napachon.go.th/project_detail.php?hd=24&id=779

               กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
https://www.napachon.go.th/project_detail.php?hd=21&id=778


สอบถามเพิ่มเติม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า
                        โทร. 038-055499 ต่อ 320 ในวันและเวลาราชการ


 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 14.38 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 189 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,365,376 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com