เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์เชิญตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี  
ดูตารางกำหนดการ
ลำดับภาพที่ 1/2
ดูภาพรายละเอียดงาน
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน
ดูตารางกำหนดการ
ดูภาพรายละเอียดงาน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               เทศบาลตำบลนาป่า ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาป่า
         ขอเชิญประชาชนตำบลนาป่าที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลนาป่า ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองและค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่ยังไม่เป็นโรค) เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูง, โรคหัวใจ, โรคไต,โรคตับอักเสบ, โรคเกาต์, โรคมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปอด เป็นต้น

             ...ตรวจฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย...อาทิ
1) การเอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอด  
2) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป)
3) เจาะเลือดเพื่อ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, ตรวจระดับไขมันในเลือด, ตรวจระบบการทำงานและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ, ตรวจระบบการทำงานของไต, ตรวจระดับกรดยูริกและตรวจไวรัสตับอักเสบ
4) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (ประชาชนกลุ่มเสี่ยงผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป)

       สำหรับผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไต มีรายการที่ตรวจได้ดังนี้
   1. เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (ระบบดิจิตอล)
   2. ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
   3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535
   4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
   5. ตรวจมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป

     จุดบริการตรวจสุขภาพ
1. วันที่ 6 มกราคม 2564  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ม.2
2. วันที่ 7 มกราคม 2564  ณ ตลาดโรงสี อรัญพัฒนา ม.9  
3. วันที่ 8 มกราคม 2564  ณ วัดนาเขื่อน  ม.6  
4. วันที่ 11 มกราคม 2564  ณ หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ ม.12
5.วันที่ 12 มกราคม 2564  ณ หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์ ม.12  
6. วันที่ 13 มกราคม 2564  ณ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร  ม.11  
7. วันที่ 14 มกราคม 2564  ณ หมู่บ้านสุขประยูรฮิลล์ ม.9  
     (ให้บริการ 08.00 -12.00 น.)
    ก่อนตรวจสุขภาพต้องงดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

    ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

1. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพส่งแบบตอบรับการลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน
หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์  ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  เท่านั้น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmJn0PpK9DNsoVp6gHHLO5Fy2TMXKHQVfQnFvz9ZcP9H_Egg/viewform
2. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจะต้อง แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาพร้อมกับใบลงทะเบียน
3. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพที่ลงทะเบียนออนไลน์จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมายื่นในวันตรวจสุขภาพ
4. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่านจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมายื่นในวันตรวจสุขภาพ
5. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
     6. ฟังผลตรวจร่างกายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบในวันตรวจสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า  โทร 038-055-499 ต่อ 320
 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 11.26 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 679 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,281,450 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com