เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระและการผ่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  
ดูประกาศ
ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
ดูประกาศ
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                           ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
          เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระและการผ่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

        ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 46 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อเป็นการมิให้กระทบสิทธิของประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
           เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงขอขยายระยะเวลาการชำระและผ่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
            
            เทศบาลตำบลนาป่า จึงประกาศแจ้งให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงการขยายระยะเวลาการชำระและผ่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ขยายไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ขยายเวลาออกไปดังนี้
งวดที่ 1  ชำระภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
งวดที่ 2  ชำระภาษีในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
งวดที่ 3  ชำระภาษีในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

3. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ขยายเวลาไปจนถึง ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า หรือ โทร.038-055499, ต่อ 153,155 และ 064-5862069 ในวันและเวลาราชการ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 14.18 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 228 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,798,412 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com