เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักในครอบครัว  
 

        กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า มีกำหนดจัดโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักในครอบครัว เริ่มรับสมัครตั้งแต่  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 200 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ในเรื่องของการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว เป็นการสร้างความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

ผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นครอบครัว ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า 1 ครัวเรือน/1 สิทธิ์
2. ใช้โซเชียล หรือ ไลน์ได้
(กรณีท่านที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลนาป่า แต่พักอาศัยอยู่ในเขตตำบลนาป่า เช่น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือ ห้องเช่าฯ ให้ใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านของที่ท่านพักอาศัยอยู่)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(เอกสารของหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนท่านใดก็ได้ 1 ท่าน)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1    ฉบับ  
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     1    ฉบับ      
                      
ช่องทางในการสมัคร
1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า
2. สมัครออนไลน์ (ลิ้งก์สมัครจะปรากฎในวันที่รับสมัคร)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 200 ครัวเรือน

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ครอบครัวเท่านั้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 14.25 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,798,433 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com