เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณบ้านครูนิตา หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 ก.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ Box Culvert บริเวณซอยแยกจากถนนหนองยายรัก 2 (ข้างหมู่บ้านมณีริน) หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 มิ.ย. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง จำนวน 13,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิ.ย. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแยกจากถนนสุขสามารถ (ซอยยอดยิ่ง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 มิ.ย. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ Box Culvert บริเวณซอยแยกจากถนนหนองยายรัก 2 (ข้างหมู่บ้านมณีริน) หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11 มิ.ย. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทองอพาร์เม้นท์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 มิ.ย. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงงานรามาชูส์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6 มิ.ย. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4 มิ.ย. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงงานรามาชูส์   27 พ.ค. 2562 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   17 พ.ค. 2562 37
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 398,428 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com