เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยราษฎร์สโมสร หมู่ที่ 10 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   12 พ.ย. 2562 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบริษัทเคซีไฮโดรลิก หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จั งหวัดชลบุรี   8 พ.ย. 2562 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ที่ชำรุดเสือมสภาพและใช้การไม่ได้ จำนวน 96 รายการ   4 พ.ย. 2562 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.วางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนศิริรักษ์แยกซ้าย (1) หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)   31 ต.ค. 2562 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.62)   17 ต.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านนาป่าวิลล่า ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10 ต.ค. 2562 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (พ.ย. 62- ก.ย. 63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4 ต.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนรการสอนของศููนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง(รายหัว) วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ)โดยวิธรเฉพาะเจาะจง   4 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดหาหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    4 ต.ค. 2562 7
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 638,885 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com