เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
แจ้งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในโครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) 9 ต.ค. 2549
CEO's Message 9 ต.ค. 2549
การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0313.4/ว1502) 10 พ.ค. 2539
<< หน้าแรก...     842      843      844      845     (846)  
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 586,442 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com