เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้อง ย้ายออก ย้ายเข้า และย้ายปลายทางอัตโนมัติ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
  ไฟล์หลัก 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของกองช่าง [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
  ไฟล์หลัก 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของกองสวัสดิการสังคม [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
  ไฟล์หลัก 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุ /ขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร/ขอจดทะเบียนพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
  ไฟล์หลัก 
 
การขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
  ไฟล์หลัก 
 
ขั้นตอนการแจ้งเกิด [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
  ไฟล์หลัก 
 
ขั้นตอนการแจ้งตาย [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
  ไฟล์หลัก 
 
ขั้นตอนการย้ายที่อยู่ ย้ายในเขต [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
  ไฟล์หลัก 
 
ขั้นตอนการย้ายที่อยู่ ย้ายออก [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
  ไฟล์หลัก 
 
ขั้นตอนการขอหมายเลขบ้าน [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
  ไฟล์หลัก 
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,333,484 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com