เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลนาป่า [ 16 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง มาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาป่า [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง มาตรการในการป้องกันการให้และการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานรัฐ (แบบ ปค.๑) [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการสอบทานกระประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบปค.๖) [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 540,924 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com