ȺŵӺŹһ
˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
ž鹰ҹ
GENERAL
ѡ
Ⱥ
ABOUT US
ؤҡ
/˹§ҹ
PERSONAL
NEWS
ԡ
ЪҪ
SERVICE
º/
LAW
PLANNING
š
Թҹ
PERFORMANCE
Դ
Ⱥ
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
 
 
Ԩ
 
 
Եѳ
 
ἹͧѹҺ÷بԵ
   
 
  ¡ԡä
 
á¼¹ºÃÔËÒèѴ¡ÒäÇÒÁàÊÕè§ à·ÈºÒŵӺŹһèÒ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563 [ 29 .. 2563 ]  ҹ : 23  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃà¢éÒÃèÇÁ»ÃЪØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¸ÃÃÁÁÒÀÔºÒÅͧ¤ì¡Ã»¡¤ÃͧÊèǹ·éͧ¶Ôè¹à¾×èÍ¡ÃдѺ¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤Ø³¸ÃÃÁáÅФÇÒÁ´»Ãè§ãÊ (ITA) [ 8 .. 2563 ]  ҹ : 21  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¤Ðá¹¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤Ø³¸ÃÃÁáÅФÇÒÁâ»Ãè§ãÊ㹡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Ë¹èǧҹÀÒ¤ÃÑ° (ITAS) »ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2562 [ 4 .. 2563 ]  ҹ : 42  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹¡Òûéͧ¡Ñ¹¡Ò÷بÃÔµ (¾.È.2561-2564) »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³2562 Ãͺ12à´×͹ [ 24 .. 2562 ]  ҹ : 39  
 
¤ÓÊÑè§áµè§µÑ駤³Ð·Ó§Ò¹ºÃÔËÒèѴ¡ÒäÇÒÁàÊÕ觢ͧà·ÈºÒŵӺŹһèÒ [ 10 .. 2563 ]  ҹ : 16  
 
á¼¹¡ÒõÃǨÊͺÀÒÂã¹»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563 [ 10 .. 2563 ]  ҹ : 21  
 
ÃÒ§ҹ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒäǺ¤ØÁÀÒÂã¹ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2562 [ 9 .. 2563 ]  ҹ : 27  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹¡Òûéͧ¡Ñ¹¡Ò÷بÃÔµ (¾.È.2561-2564) »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³2563 Ãͺ6à´×͹ [ 18 .. 2563 ]  ҹ : 37  
 
á¹Ç·Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍÅ´¡ÒÃãªé´ØžԹԨ [ 20 .. 2562 ]  ҹ : 91  
 
  (1)     2      3   
   
 
 
 
 
 

ʧǹԢԷ © ȺŵӺŹһ .ͧź .ź 20000
Ѿ : 0-3805-5499 : 0-3805-5484
ӹǹҪ 1,061,551 Ѻ 22 .. 2562
Ѵ : NAXsolution.com