เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ2562 รอบ12เดือน [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง มาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาป่า [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง มาตรการในการป้องกันการให้และการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานรัฐ (แบบ ปค.๑) [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการสอบทานกระประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบปค.๖) [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
แผนการตรวจสอบภายใน และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 837,675 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com