ȺŵӺŹһ
˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
ž鹰ҹ
GENERAL
ѡ
Ⱥ
ABOUT US
ؤҡ
/˹§ҹ
PERSONAL
NEWS
ԡ
ЪҪ
SERVICE
º/
LAW
PLANNING
š
Թҹ
PERFORMANCE
Դ
Ⱥ
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
 
 
Ԩ
 
 
Եѳ
 
Ἱѵҡѧ/
úçҹؤ
   
 
  ¡ԡä
 
»ÃСÒÈà·ÈºÒŵӺŹһèÒ àÃ×èͧ ¹âºÒÂáÅСÅÂØ·¸ì´éÒ¹¡ÒúÃÔËÒÃáÅоѲ¹Ò·ÃѾÂҡúؤ¤Å [ 13 .. 2563 ]  ҹ : 6  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒúÃÔËÒÃáÅоѲ¹Ò·ÃѾÂҡúؤ¤Å»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2562 [ 13 .. 2563 ]  ҹ : 12  
 
ËÅѡࡳ±ì¡ÒúÃèØáÅÐáµè§µÑ駾¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅ [ 9 .. 2563 ]  ҹ : 12  
 
»ÃСÒÈà·ÈºÒŵӺŹһèÒ àÃ×èͧ ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ [ 9 .. 2563 ]  ҹ : 13  
 
¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÂèͧáÅÐàªÔ´ªØà¡ÕÂõԺؤÅҡôÕà´è¹ [ 9 .. 2563 ]  ҹ : 5  
 
á¼¹¾Ñ²¹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅáÅо¹Ñ¡§Ò¹¨éÒ§ 3 »Õ (¾.È.2561-2563) [ 9 .. 2563 ]  ҹ : 12  
 
»ÃСÒȼŤѴàÅ×Í¡ºØ¤ÅҡôÕà´è¹¢Í§à·ÈºÒŵӺŹһèÒ »ÃÐ¨Ó»Õ 2562 [ 24 .. 2562 ]  ҹ : 8  
 
»ÃСÒÈãªéá¼¹ÍѵÃÒ¡ÓÅѧ 3 »Õ ( ¾.È.2561-2563 ) »ÃѺ»Ãا¤ÃÑ駷Õè 3 [ 1 .. 2562 ]  ҹ : 175  
 
»ÃСÒÈ ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅáÅÐÅÙ¡¨éÒ§»ÃÐ¨Ó [ 10 .. 2562 ]  ҹ : 78  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 

ʧǹԢԷ © ȺŵӺŹһ .ͧź .ź 20000
Ѿ : 0-3805-5499 : 0-3805-5484
ӹǹҪ 1,061,551 Ѻ 22 .. 2562
Ѵ : NAXsolution.com