เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
แผนอัตรากำลัง/
การบริหารงานบุคคล
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
กิจกรรมยกย่องและเชิดชุเกียรติบุคลากรดีเด่น [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52