เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
กฏหมายเพิ่มเติม
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 125  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฏหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,530,105 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com