เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สารจากนายก
 


 
โครงการ U2T ติดอาวุธทางปัญญา จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
สารนายก
สารนายก+ภาพประกอบ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

         สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนตำบลนาป่า เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาป่าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนำร่องดีๆ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ซึ่งโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤติการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก มีการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ ประชาชนขาดรายได้ ซึ่งจากปัญหานี้ทำให้ทาง อว. ตระหนักว่าต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงผุดไอเดีย โครงการ U2T หรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator  ซึ่งนับเป็นโครงการแรกในประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ลงไปทำงานชุมชนพร้อมๆกัน สร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชน ที่ อว.จ้างงาน โดยโครงการนี้ เป็นโครงการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน พัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า ดำเนินการ 1 ปี ใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัด มีอาจารย์มหาวิทยาลัย 76 แห่ง ร่วมลงพื้นที่สำรวจ และหาแนวทางช่วยเหลือตอบโจทย์ชุมชน
        ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้พัฒนาตำบล จำนวน 104 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หนึ่งในนั้นคือ ตำบลนาป่า  โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมบูรณาการพัฒนาพื้นที่ตำบล   ในกิจกรรมวางแผนพัฒนาวิเคราะห์พื้นที่ตำบล การสำรวจตำบล การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ในตำบล และเทศบาลตำบลนาป่าให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลและสถานที่ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยมีคณาจารย์และคณะทำงานโครงการฯ ลงพื้นที่ในตำบลนาป่า ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อให้เกิดการบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการพัฒนาตำบลนาป่าสู่ความเข้มแข็งได้ต่อไป

    โดย U2T ต.นาป่า ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตำบลนาป่า มากมายหลายกิจกรรม อาทิเช่น
   💠โครงการนวัตวิถีตำบลนาป่า นาป่าพาเพลิน ป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวตำบลนาป่า โปรโมทประชาสัมพันธ์พื้นที่ตำบลนาป่า ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงเส้นทางการเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยว
   💠โครงการกางเกงผ้าอ้อม  โดยโครงการนี้ได้มีการต่อยอดเดิมจากทาง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า ซึ่งทางเทศบาลได้ให้ข้อมูล และรายระเอียดเกี่ยวกับกางเกงผ้าอ้อมจากของเดิม โดยทาง U2T  ต.นาป่า ได้มีการต่อยอดพัฒนากางเกงผ้าอ้อมให้น่าใช้ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลนาป่าของเราอีกด้วย
   💠โครงการก้าวต่อไปสู้โควิด  U2T ต.นาป่า ได้เดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 อย่างไม่หยุด โดยร่วมกันเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนตำบลนาป่าป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสควิด-19 และกระตุ้นให้คนในชุมชนสวมหน้ากากอนามัย
   💠โครงการจดทะเบียน O-TOP  ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าในตำบลนาป่าและผลักดันสินค้าในตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
   💠โครงการอบรมตลาดออนไลน์  เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเทคนิคการขายของออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นมืออาชีพให้กับประชาชนตำบลนาป่าได้เรียนรู้ และนำไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับสินค้าตนเองต่อไปได้
   💠โครงการอบรมบัญชีครัวเรือน กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับครอบครัวในชุมชนตำบลนาป่า ส่งเสริมวินัยทางการเงิน ทำให้สามารถบริหารจัดการเงินของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรมสมุนไพรยุค โควิด 19 กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนตำบลนาป่า เกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพรและส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

      จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กระผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า ได้มองเห็นว่าโครงการ U2T ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยได้มีการพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าประจำตำบล (OTOP) หรือในด้านการท่องเที่ยวก็ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ หรือแม้แต่การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนของตำบลนาป่าอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญทำให้เห็นถึงการลดช่องว่างระหว่างวัยและระหว่างสังคมในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและประชาชนในชุมชน รวมถึงการบูรณการทำงาน การประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหนึ่งในนั้นก็คือ เทศบาลตำบลนาป่า ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนโครงการนำร่องดีๆ นี้  แม้ว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการเกิดใหม่ที่ดำเนินการมาในระยะเวลาไม่นานมากเท่าไหร่นัก แต่จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็นับเป็นสัญญาณที่ดี และเทศบาลตำบลนาป่า มีความยินดีและพร้อมที่จะคอยสนับสนุนร่วมสร้างรากแก้วที่สำคัญให้แข็งแกร่ง เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศไทยของเราต่อไป

                                                      นายสามารถ  สุขสว่าง
                                                  นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2565 เวลา 10.12 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 895 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 12,259,737 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com