เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สารจากนายก
 


 
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566  

ลำดับภาพที่ 1/0
<<
>>
X
สารนายก
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

              สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนาป่าทุกท่าน ผม นายสามารถ  สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลนาป่า ผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน มีความตั้งใจ และทุ่มเทที่จะร่วมกันพัฒนาตำบลนาป่าให้เจริญ ยิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลนาป่าให้เจริญขึ้นในทุกด้าน เพื่อให้เป็นพื้นที่พร้อมรองรับโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนตำบลนาป่าควบคู่ไปด้วย ผมได้กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาตำบลไว้ 9 ด้าน ซึ่งครอบคลุมการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในทุกมิติ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นต้น
              
                ปัจจุบันพี่น้องประชาชนกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ Covid-19 ที่ยังมีการระบาดอยู่ ไม่ได้หายไปไหน รวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ที่ประชาชนบางกลุ่มกำลังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรค ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนทุกท่าน ผมจึงได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ในเบื้องต้น โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองตามจุดที่กำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรค พร้อมได้สุขภาพที่ดี ผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน หรือทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ร่างกายได้เกิดการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่าย  

              ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรค ปลอดภัย เดินทางใกล้ไกลโดยสวัสดิภาพ และขอให้ร่วมกันพัฒนาตำบลนาป่าของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

                                                                                 นายสามารถ  สุขสว่าง
                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2566 เวลา 09.58 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 185 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 12,259,492 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com