เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย [ 9 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
รวมกฏกระทรวง เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกาเลือกตั้งสมาชิกสภผู้แทนราษฎร [ 3 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 163  
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 25 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2563 [ 24 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลังการเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business continuity Plan : BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,798,435 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com