เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
เทศบัญญัติ
 

 
สาระความรู้ เรื่อง การเลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญอย่างไรและคุณสมบัติของผู้แทนที่ดีที่ควรเลือก  
การเลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญอย่างไร
ลำดับภาพที่ 1/2
คุณสมบัตของผู้แทนที่ดี
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
การเลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญอย่างไร
คุณสมบัตของผู้แทนที่ดี
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        
        การเลือกตั้งท้องถิ่น สำคัญอย่างไร
        การปกครองส่วนท้องถิ่น คือการกระจายให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆตัดสินใจ เลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ เช่น
- ปกป้องผลประโยชน์
- ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
- เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน

       ลักษณะของผู้แทนที่ดี มีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น รับรู้ปัญหาของท้องถิ่น
- มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
- มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ผิดกฎหมาย
- เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
- เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาแก้ไขโดยเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและปฏิบัติได้จริง
- เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
- ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 13.10 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,802,801 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com