เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สารจากนายก
 


 
สารสวัสดีปีใหม่ จากนายกสามาถ สุขสว่าง  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดสาร
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

            สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลนาป่าที่เคารพรัก กระผม นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนาป่าที่ให้ความไว้วางใจให้กระผมกลับเข้ามาบริหารงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาป่า นับตั้งแต่วันที่ผมได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องให้เข้ามาทำหน้าที่ ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ผมและคณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ในการแก้ไขปัญหา และจะพัฒนาตำบลนาป่าของเราให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน  แม้ว่าจะเผชิญกับภาวะวิกฤติการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงกลางปีที่มีการระบาดอย่างมากในจังหวัดชลบุรี ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก กระผมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีความห่วงใยต่อประชาชนตำบลนาป่าทุกท่าน ซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลนาป่า ได้ดำเนินการตามแผนและมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีส่วนร่วมในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 การส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 (หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์) ให้กับประชาชน การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะและที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อ COVID-19 การดำเนินการตรวจควบคุมมาตรการป้องกัน COVID-19 ของสถานประกอบการในพื้นที่   ทั้งยังได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอยชุมชนตำบลนาป่า เพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในเขตพื้นที่ตำบลนาป่าอีกด้วย  ในส่วนของการพัฒนาตำบลนาป่า กระผมยังคงยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ตามที่ได้แถลงต่อสภาฯ เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารและพัฒนาเทศบาลไว้ 9 ด้าน อันได้แก่ ด้านการเมือง การบริหาร ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการศึกษาและกีฬา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของเทศบาล และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่กฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้

        กระผมขอขอบคุณทุกความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากประชาชนและหน่วยงานทุกฝ่ายที่สนับสนุน  การทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เราสามารถฝ่าฟันช่วงเวลาวิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งและมีวินัยในการปฏิบัติตัวในสังคมยุค New Normal เพราะเชื้อไวรัสนี้   คงยังไม่หายไปในเร็ววัน ดังนั้น เราต้องเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่กับมันให้ได้อย่างปกติที่สุด ในส่วนของเทศบาลตำบลนาป่า ก็จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชน พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถ ท้ายนี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรค ปลอดภัย ประสบความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นไป

                                                                              นายสามารถ  สุขสว่าง
                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2565 เวลา 10.50 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 379 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 11,516,643 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com