เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สารจากนายก
 

 
ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกที่ 2  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดสารนายก
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

      

                   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ ได้อยู่ในระดับดีมาก เป็น 1 ใน 7 ประเทศที่องค์การอนามัยโลกให้ความชื่นชมการควบคุมการระบาดที่มีการจัดการ  ได้ดี ซึ่งแต่ละประเทศมีนโยบายการบริหารจัดการการควบคุมโรคแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนในการควบคุมโรค กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาทุกท่านที่เสียสละทำเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ปลอดภัยห่างไกลจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอชื่นชมพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง สามัคคีร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคได้ นับว่าเราสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ผ่านมาได้อย่างเข้มแข็งเป็นอย่างดี ถือเป็นความสำเร็จและชัยชนะในเบื้องต้นจากการต้านภัยเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยเพียงเท่านั้น
  
                    อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีโอกาสพบการระบาดได้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสถานการณ์ระดับโลกยังมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศพบมีการระบาดระลอกที่ 2 แล้ว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มจังหวัดตามแนวชายแดนและจุดผ่อนปรน 10 จังหวัด และกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอาศัยอยู่ โดยเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของพื้นที่ตำบลนาป่ามีเขตติดต่อกับตำบลดอนหัวฬ่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในนิคมโรงงานอุตสาหกรรม และยังพบประชากรแฝงเป็นแรงงาน ต่างด้าวค่อนข้างมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะพบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซ้ำ ซึ่งในการจัดการโรคติดเชื้อนั้น  มองเฉพาะประเทศเราเองไม่ได้ต้องมองในมุมของประชาคมโลก เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของคนทำให้เชื้อไวรัสสามารถเข้ามาแพร่ระบาดได้ง่ายมากโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้เลย ยิ่งปัจจุบันเริ่มพบผู้ติดเชื้อไวรัสแต่ไม่แสดงอาการ ทำให้ยากต่อการป้องกัน และปัจจุบันนี้เราเริ่มชะล่าใจจึงละเลยการป้องกันตนเอง เช่น ตลาดสดบางแห่ง ไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาซื้อสินค้าแล้ว กระผมเห็นว่าเรายังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลและป้องกันตนเองตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

                        กระผมจึงขอให้พี่น้องประชาชนการ์ดอย่าตก รู้จักป้องกันเขา ป้องกันเรา อย่าเชื่อมั่นหรือไว้ใจใครว่าไม่มีเชื้อ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดพลุกพล่านได้จะเป็นการดี หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ทุกครั้งที่เข้า-ออกสถานที่นั้น ที่สำคัญควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร  รวมไปถึงการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ภาชนะหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเป็นต้น เราทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเช่นที่ผ่านมา เพื่อตนเอง ครอบครัว และเพื่อชาติ เราต้องเตรียมรับมือเพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่จะระบาดระลอกที่ 2 นี้ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขอให้อดทน ถ้าทุกคนร่วมมือกัน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

       ด้วยความปรารถนาดี

                                                               นายสามารถ สุขสว่าง
                                                            นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2563 เวลา 10.11 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 287 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,168,536 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com