เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สารจากนายก
 


 
ปี 2564 นี้..เตรียมพบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ของเทศบาลตำบลนาป่า  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
ดาวน์โหลดสารนายก
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

....สวัสดีปีใหม่ 2564 พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนาป่าทุกท่าน...

                   ปี 2563 ที่ผ่านมา คนไทยตลอดจนประเทศทั่วโลก ต่างเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามแนวทางของชีวิตวิถีใหม่ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้และเจริญเติบโตตามสังคม สถานการณ์นี้ทำให้เด็กไทยในยุคปัจจุบันเป็นเด็กไทยวิถีใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี  สำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 นี้ กระผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า ขอนำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษาแห่งใหม่ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าเพื่อเด็กช่วงชั้นปฐมวัย มาบอกกล่าวพ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่ตำบลนาป่า  ที่มีบุตรหลานให้ทราบกันครับ

                  เดิมทีเทศบาลตำบลนาป่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า สามารถรองรับเด็กเล็กได้ประมาณ 300 กว่าคน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาเข้าเรียน เทศบาลตำบลนาป่า ได้เล็งเห็นความสำคัญอีกทั้งตระหนักถึงความจำเป็นของการให้บริการด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กในช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี  จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า โดยได้ประกาศจัดตั้งเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก พร้อมทั้งรายงาน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน โดยคาดการณ์ว่า จะสามารถรับเด็กเข้าเรียนได้ในปีการศึกษา 2564 ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ รับเด็กอายุ 3 ขวบ จำนวน 3 ห้องเรียน สามารถรองรับเด็กในตำบลนาป่าได้ถึง 200 คน  สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุอยู่ในเกณฑ์ให้คอยติดตามข่าวสารของทางเทศบาลตำบลนาป่า โดยสามารถติดตามได้ทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ประจำวันทางระบบกระจายเสียงไร้สาย ของเทศบาลตำบลนาป่า  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่นี้ จะเป็นส่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในพื้นที่ เรื่องการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อม  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม

                     สุดท้ายนี้ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 กระผมนายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังลูกจ้าง พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาป่าทุกท่าน นับเนื่องจากการทำงานหลายปีที่ผ่านมา พวกเราได้ดำเนินงานด้วยความทุ่มเท แรงกายแรงใจ และด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาตำบลของเรา  แรงสนับสนุนในการพัฒนาที่สำคัญ  ก็คือ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนาป่าที่ให้ความร่วมมือร่วมใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเทศบาลกับพี่น้องประชาชน ทำให้การพัฒนาสามารถสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดีทุกครั้ง  กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลประทานพรอันประเสริฐให้พี่น้องชาวตำบลนาป่า มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ปราศจากโรคภัย และอุบัติภัยอันตรายทั้งปวง  ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนาตำบลนาป่าของเราให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป และพร้อมกันนี้ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 กระผมขอส่งความรักความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนตำบลนาป่าทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ขอให้เป็นคนดีของสังคม ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง ด้วยการขยันตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งเด็กไทยจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเผชิญหน้า เรียนรู้ และรับมือกับสิ่งต่างๆ ได้ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน ให้สมกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่า เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม


                                      นายสามารถ  สุขสว่าง
                                 นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
                                       4  มกราคม  2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 11.03 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 1037 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 7,328,466 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com