เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
เบี้ยยังชีพฯ
 

 
การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  
ดูภาพประกาศ
ลำดับภาพที่ 1/2
การตรวจสอบสิทธิ์
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
ดูภาพประกาศ
ดาวน์โหลดรายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การตรวจสอบสิทธิ์
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2563

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เด็กแรกเกิดมีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป
2. ฐานรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน/ต่อปี
(นำรายได้รวมทั้งครอบครัว 1 ปี หารจำนวนคนในครัวเรือนที่อยู่จริง)
3. บุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ ถือเป็นผู้ปกครองเด็ก สามารถลงทะเบียนได้เช่นกัน

หมายเหตุ : มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียน (รอคลอดก่อน)

หลักฐานการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชนของมารดา
2. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
3. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรก)
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย, ออมสิน, ธกส. อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
5. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของผู้มีรายได้ประจำ
6. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

สถานที่รับลงทะเบียน  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า 038-055499 ต่อ 147 หรือ 150


ตรวจสอบสถานะผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ปฏิบัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 , 0-2651-6920 , 0-2651-6902 , 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121 122 123 147 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 11.56 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 573 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,039,926 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com