เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
เบี้ยยังชีพฯ
 


 
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
<<
>>
X
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

       ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลนาป่า  เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 (เริ่มรับเงิน เดือนตุลาคม 2566)  

- โดยผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 (เกิดตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2506 - 1 กันยายน  2507)  
2.ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ สามารถไปยื่นลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด  ณ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น1) เทศบาลตำบลนาป่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

- โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม - กันยายน 2566  ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้)  ประเภทออมทรัพย์  ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ  (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
- ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2506)
- สัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลนาป่า

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เอกสารมีดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้) ประเภทออมทรัพย์

**กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นลงทะเบียนแทน โดยผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ)    1 ฉบับ

**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ เตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ

อัตราการรับเงิน
อายุ 60 - 69 ปี  ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
อายุ 70 - 79 ปี  ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
อายุ 80 - 89 ปี  ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า
โทร. 038-055499  ต่อ 147 หรือ 148 หรือ 149 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ต.ค. 2565 เวลา 15.03 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 3,947,877 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com