เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
   
  ประกาศยกย่องให้เป็น
องค์กรคุณธรรมของจังหวัดชลบุรี
  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตาบลนาป่า มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ระดับ คุณธรรม”
ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 
   
  รับรางวัล
รับประกาศเกียรติคุณผลการประเมิน ITA ในระดับ AA 
 
เทศบาลตำบลนาป่า รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
โดยได้คะแนนร้อยละ 98.04 อยู่ในระดับดีเยี่ยม AA มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1
ประเภท เทศบาลตำบล ในจังหวัดชลบุรี
 
   
  รับรางวัล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่า ได้รับเลือก
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหาร
จัดการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
   
  รับรางวัลผลการประเมิน ITA ระดับ AA
   
  เทศบาลตำบลนาป่า รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมินฯ ในระดับ AA
 
   
  รับรางวัล "จังหวัดสะอาด"
 
เทศบาลตำบลนาป่า นำโดย นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า เข้ารับรางวัล ภายใต้โครงการประกวด
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2562
โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 11,516,396 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com