เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ทะเบียนราษฎร์
 
สถานที่ติดต่อ : เทศบาลตำบลนาป่า
ที่อยู่ : เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3828-2049
โทรสาร : 0-3828-2049
Webside : www.napachon.go.th
 
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน เขตพื้นที่ตำบลนาป่า
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เดือนสิงหาคม 2563
 
พื้นที่
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 นาล่าง 3,377 3,749 7,126 3,978
หมู่ที่ 2 ท้องคุ้ง 1,456 1,488 2,944 2,106
หมู่ที่ 3 นาขัดแตะ 456 443 899 450
หมู่ที่ 4 นานอก 1,350 1,362 2,712 1,739
หมู่ที่ 5 ทุ่งบางกระแบง 667 710 1,377 723
หมู่ที่ 6 นาเขื่อน 447 458 905 562
หมู่ที่ 7 หนองพะเนียง 662 743 1,405 857
หมู่ที่ 8 หนองทราย 1,430 1,536 2,966 2,384
หมู่ที่ 9 บ่อมอญ 2,095 2,332 4,427 2,889
หมู่ที่ 10 ไร่บอน 1,196 861 2,057 1,010
หมู่ที่ 11 หนองบอน 1,603 1,471 3,074 2,256
หมู่ที่ 12 หนองยายรัก 5,572 5,919 11,491 6,748
รวม 20,311 21,072 41,383 25,702
 
 
ปี เดือน ผู้มาติดต่องานทะเบียน ชาย หญิง รวม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ประชากรเสียชีวิต
2561 ตุลาคม - 19,469 19,999 39,468 29,807 - - -
2561 พฤศจิกายน 295 19,545 20,079 39,624 29,123 405 157 11
2562 มกราคม 744 19,674 20,199 39,873 29,320 380 201 7
2562 กุมภาพันธ์ 537 19,705 20,254 39,953 29,409 253 153 7
2562 มีนาคม 612 19,751 20,334 40,085 29,497 316 168 6
2562 เมษายน 682 19,792 20,400 40,192 29,538 309 242 8
2562 พฤษภาคม 831 19,946 20,443 40,389 29,764 482 221 7
2562 มิถุนายน 616 19,995 20,509 40,504 29,870 309 186 6
2562 กรกฎาคม 626 20,038 20,549 40,587 29,959 286 216 10
2562 สิงหาคม 607 20,048 20,561 40,609 30,017 263 206 6
2562 ตุลาคม 633 20,101 20,658 40,759 30,103 256 220 5
2562 พฤศจิกายน 590 20,159 20,703 40,862 29,457 294 148 8
2562 ธันวาคม 808 20,158 20,741 40,899 30,941 282 241 10
2563 มกราคม 956 20,196 20,824 41,020 30,365 366 243 5
2563 กุมภาพันธ์ 759 20,256 20,869 41,125 30,130 277 142 10
2563 เมษายน - 20,263 20,864 41,127 30,424 41 138 5
2563 พฤษภาคม 903 20,278 20,951 41,229 30,564 346 193 1
2563 มิถุนายน 910 20,294 20,994 41,228 30,636 323 235 7
2563 สิงหาคม 947 20,311 21,072 41,383 30,763 268 198 8
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาป่า
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,092,171 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com