เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
การชำระภาษี
 
สถานที่ติดต่อ : กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า
ที่อยู่ : เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-055499 ต่อ 153 หรือ 154
Website : www.napachon.go.th
 
 
ภาษีป้าย
 
 
 
 
  ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย
  ยื่นคำขอชำระภาษีป้าย
  กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
  แบบฟอร์มคำร้องแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงขนาดป้าย
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายการห้องชุด ประจำปี พ.ศ. 2566
  ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)
  ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ เฉพาะการแจ้งประเมินภาษีที่ดินฯ ประจำปี พ.ศ.2565
  ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 3)
  ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)
  ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นๆ ประจำปี 2563
  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
  คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน
  คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด
  พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับ ยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  ประกาศฯ-ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ
  ประกาศฯ-หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
  ประกาศฯ-หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
  การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์
  เรื่องน่ารู้บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์
  สาระสำคัญ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  ตอนที่ 1 ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
  ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
  ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?
  ตอนที่ 4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชลบุรี
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ปี 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาป่า
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 11,452,196 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com