เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
 
หน้าหลัก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป เศรษฐกิจและสังคม บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
บทบาทหน้าที่ โครงสร้างองค์กร รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
บุคลากร
ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดชื้อจัดจ้าง
/ประกาศจากระบบ e-GP
ข่าวการสรรหาบุคลากร กิจกรรมเทศบาล สารจากนายก
การจัดการองค์ความรู้ฯ หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน/
ดาวน์โหลดเอกสาร/
แบบฟอร์ม
ทะเบียนราษฎร์ การชำระภาษี
เบี้ยยังชีพฯ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกาศจากระบบ e-GP
วารสารเทศบาล    
 
ระเบียบ/กฎหมาย
พรบ./พรก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทศบัญญัติ
 
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง
แผนจัดหาพัสดุ/
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย งบแสดงรายรับ-รายจ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประเมินผล อปท.(LPA) รายงานผลการกำกับติดตาม รายงานการประชุม
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/สถิติการร้องเรียน
 
ติดต่อเทศบาล
ติดต่อเทศบาล กระดานสนทนา ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริต คำถามที่พบบ่อย  
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 837,683 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com