เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
 
หน้าหลัก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป เศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ  
 
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
บทบาทหน้าที่ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงาน รางวัลที่ภาคภูมิใจ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
บุคลากร
ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก  
 
การบริหารบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานอื่นๆ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดชื้อจัดจ้าง
/ประกาศจากระบบ e-GP
ข่าวการสรรหาบุคลากร กิจกรรมเทศบาล
ข่าวกองทุนต่างๆ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นาป่า กิจกรรมเทศบาล
สารจากนายก การจัดการองค์ความรู้ฯ หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.    
 
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน/
ดาวน์โหลดเอกสาร/
แบบฟอร์ม
ทะเบียนราษฎร์ การชำระภาษี
เบี้ยยังชีพฯ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการจัดชื้อจัดจ้าง
/ประกาศจากระบบ e-GP
วารสารเทศบาล ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลนาป่าและนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 
ระเบียบ/กฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ./พรก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เทศบัญญัติ กฏหมายเพิ่มเติม  
 
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง
แผนจัดหาพัสดุ/
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนตรวจสอบภายใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ สัญญาสั่งซื้อ/จ้าง ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานการประเมินผล อปท.(LPA)
รายงานผลการกำกับติดตาม รายงานการประชุม ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/
สถิติการร้องเรียน
สถิติการบริการ/
ความพึงพอใจของประชาชน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การควบคุมภายใน    
 
ติดต่อเทศบาล
ติดต่อเทศบาล กระดานสนทนา ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสะการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 12,149,147 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com