เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
เศรษฐกิจและสังคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
พลเมืองในท้องถิ่นนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 ส่วนศาสนาอื่นๆ มีประมาณร้อยละ 1
ความปลอดภัยในชุมชน
 
 

สถานีตำรวจ (สภ.ดอนหัวฬ่อ, สภ.เมืองชลบุรี) จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์วิทยุประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดตำบลนาป่า
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
 

ศูนย์อนามัยที่ 6 (โรงพยาบาลแม่และเด็ก)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 11 แห่ง
การศึกษาในชุมชน
 
 

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง

โรงเรียนนาป่ามโนรถ