เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัด ทต.นาป่า
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัด ทต.นาป่า
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206


นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237


นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342


ว่าที่ร้อยตรีบุญชนะ เนาว์รัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 038-055499 ต่อ 211


นางรุ่งทิวา สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 038-055499 ต่อ 113


นายชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 038-055499 ต่อ 307


นางจิณห์จุฑา ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 038-055499 ต่อ 318
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,530,143 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com