เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัด ทต.นาป่า
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัด ทต.นาป่า
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัด ทต.นาป่า
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า


นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า


นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า


ว่าที่ร้อยตรีบุญชนะ เนาว์รัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางรุ่งทิวา สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางจิณห์จุฑา ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,092,165 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com