เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัด ทต.นาป่า
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัด ทต.นาป่า
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัด ทต.นาป่า
 
สำนักปลัด
 
ว่าที่ร้อยตรีบุญชนะ เนาว์รัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพรทิพย์ สิงห์กุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวชุติมา ม่วงมณี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวมนฤดี ศรีสกุล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายเศรษฐอรรถ เศรษฐาธรรษกุล
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ


ว่าที่ร้อยเอกเสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นางสาวสุนันทา ธรรมบำรุง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 465,334 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com