เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237
นางมลฤดี กานนท์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342
 
สำนักปลัด
 
ว่าที่ร้อยตรีบุญชนะ เนาว์รัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 038-055499 ต่อ 211


นางสาวมนฤดี ศรีสกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


((....ว่าง.....))
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


((....ว่าง.....))
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ


นายกฤษดา อาจยิ่ง
นิติกรชำนาญการ


นายสุรศักดิ์ พราหมณ์ชูเอม
นิติกรชำนาญการ


นายเศรษฐอรรถ เศรษฐาธรรศกุล
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ


สิบโทพงษ์ดนัย อภัยนิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยเอกเสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นายณัฐพงษ์ ดีเลิศ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


สิบตรีบุญเลิศ บุญน่วม
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวกัญญาพัช กองช้าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวดาริณ แผ่นทอง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายชยธร สงเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนิธิศา เอี้ยงกุญชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสาวิตรี ไชยศรีหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


นายณัฐสิทธิ์ สดใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายอาจหาญ เขยิน
พนักงานขับรถยนต์


นายเชาวลิต ศรีประดิษฐ์
คนงาน (งานเทศกิจ)


นางสาวพาขวัญ เอี่ยมสอาด
คนงาน(งานธุรการ)


นางสาวนัจนันท์ ศรพิชัย
คนงาน(งานนิติการ)


นางสาวปราณี พงษ์หัสบรรณ
คนงาน (แม่บ้าน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 7,328,319 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com