เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237
นางมลฤดี กานนท์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342
 
สำนักปลัด
 
ว่าที่ร้อยตรีบุญชนะ เนาว์รัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 038-055499 ต่อ 211
นางสาวมนฤดี ศรีสกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
((....ว่าง.....))
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
((....ว่าง.....))
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ
สิบตรีบุญเลิศ บุญน่วม
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาวุโส
นายกฤษดา อาจยิ่ง
นิติกรชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ พราหมณ์ชูเอม
นิติกรชำนาญการ
นายเศรษฐอรรถ เศรษฐาธรรศกุล
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
ว่าที่ร้อยเอกเสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นายณัฐพงษ์ ดีเลิศ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวดาริณ แผ่นทอง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
สิบโทพงษ์ดนัย อภัยนิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัญญาพัช กองช้าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชยธร สงเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพาขวัญ เอี่ยมสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิธิศา เอี้ยงกุญชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสาวิตรี ไชยศรีหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายอาจหาญ เขยิน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกาญจนา สัมมะดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายเชาวลิต ศรีประดิษฐ์
คนงาน (งานเทศกิจ)
นางสาวนัจนันท์ ศรพิชัย
คนงาน(งานนิติการ)
นางสาวปราณี พงษ์หัสบรรณ
คนงาน (แม่บ้าน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 12,148,977 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com