เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237
นางมลฤดี กานนท์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342
 
กองคลัง
 
นางรุ่งทิวา สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 038-055499 ต่อ 113


นางสาวธัญญ์พิชา ศุภไชยเศรษฐ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสดศรี แน่นหนา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวพรนภัส ฤกษ์นิรันดร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวเกศินี อุบลวิรัตนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวปสุตา อนุรพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวณัฐพัชร์ สุทธา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายธนิต ทุมมานนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวนวลนภา สิงห์หา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวธิดารัตน์ เทียบข่วง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางรัศมี ฉันทะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพรพิมล สุกใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุธารัตน์ อิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวภควดี ยังเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรัชนีกร ช่างหลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวปรียา กาลึกสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นายพิสิฐชัย เตโชทินกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวกนิษฐา จันทรนิภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววัชรินทร์ บุญรอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสุธาทิพย์ เปียผึ้ง
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจรัญ ฟูเกษม
พนักงานขับรถยนต์


นายอดิศักดิ์ แซ่ลิ้ม
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวกาญจนา สัมมะดี
คนงาน
(ฝ่ายพัฒนารายได้)


นางวีณารัตน์ ตันตรานนท์
คนงาน
(ฝ่ายงานพัสดุ)


นางสาวธนัญญ์จิรา จิตราช
คนงาน
(ฝ่ายพัฒนารายได้)


นางสาวเพ็ญนภา ทำสุข
คนงาน
(ฝ่ายการเงิน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 10,792,573 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com