เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342
 
กองคลัง
 
นางรุ่งทิวา สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 038-055499 ต่อ 113


นางสาวธัญญ์พิชา ศุภไชยเศรษฐ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสดศรี แน่นหนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวเกศินี อุบลวิรัตนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวณัฐพัชร์ สุทธา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวปสุตา อนุรพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวศิรินทิพย์ สุดทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,168,624 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com