เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัด ทต.นาป่า
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัด ทต.นาป่า
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัด ทต.นาป่า
 
กองช่าง
 
นายชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายทวีศักดิ์ บรรจงผล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายสุภัทร์ รินรักษา
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง


นายธนาวุฒิ คำเนตร
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายวัชรพงษ์ เมฆโหรา
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวปุณณพัฒน์ ทองทวี
เจ้าพนักงานธุรการ


สิบโทหญิงวิราณี เพชรชม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกฤษฎีกา สีหาฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายโสฬส สุคัญธารุณ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,333,583 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com