เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342
 
กองช่าง
 
นายชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 038-055499 ต่อ 307


นายทวีศักดิ์ บรรจงผล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายสุภัทร์ รินรักษา
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง


นายธนาวุฒิ คำเนตร
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายวัชรพงษ์ เมฆโหรา
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวปุณณพัฒน์ ทองทวี
เจ้าพนักงานธุรการ


สิบโทหญิงวิราณี เพชรชม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกฤษฎีกา สีหาฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายโสฬส สุคัญธารุณ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,168,495 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com