เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
นางณัฏฐนันท์ ขันสุวรรณา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 038-055499 ต่อ 224


นางสาวบูรยา เจริญพืช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


((....ว่าง.....))
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวธรรญชนก ยังสบาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวศันสนีย์ โอถาวรวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวอัญศุมาลิน เหล็กเพชร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบติการ


นางสาวอัญธิกา สุกดิษฐ์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน


นางสาวนภาพร พัฒนศักดิ์โสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจารุวรรณ อิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปลื้มศรี บานเย็น
คนงาน
(งานประชาสัมพันธ์)


นายเสกสรรค์ ปี่ไทย
คนงาน
(คนขับรถยนต์)
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,798,414 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com