เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัด ทต.นาป่า
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัด ทต.นาป่า
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัด ทต.นาป่า
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
นางณัฏฐนันท์ ขันสุวรรณา
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางสาวบูรยา เจริญพืช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวธรรญชนก ยังสบาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายสุรศักดิ์ พราหมณ์ชูเอม
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวอัญศุมาลิน เหล็กเพชร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบติการ


นางสาวนภาพร พัฒนศักดิ์โสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจารุวรรณ อิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,006,666 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com