เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342
 
กองสวัสดิการสังคม
 
((....ว่าง.....))
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายยุทธนา ยินดีสุข
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 038-055499 ต่อ145


นางสาวจารุวรรณ ศิริเจริญธรรม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวฐิตารีย์ แก้วดอก
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ


นางสาวสุชิรา โพธิ์ศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายวุฒิพงษ์ เชื้อแก้ว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายจักรพันธ์ พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรเชษฐ์ มัตนาวี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวตรีลดา พิมพา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายอรรถพล นุตตานนท์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์


นางสาวเมธาวี สุขทนารักษ์
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอนุสรณ์ สากร
พนักงานขับรถยนต์


นายพรพนม ยอดยิ่ง
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,410,541 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com