เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สถานที่สำคัญ
 
   วัดนาเขื่อน  (จังหวัด ชลบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดนาเขื่อน
 
ที่ตั้ง : ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 
ข้อมูล : วัดนาเขื่อน เป็นวัดเก่าแก่ สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2405 ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ร้างไประยะหนึ่ง ไม่มีพระจำพรรษา จนถึงในปี พ.ศ. 2503 พระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ ได้ส่งพระประกอบ สีตธมฺโม มารักษาการเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก วัดนาเขื่อนได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2452 แนวเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 6.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 และครั้งที่สอง ประมาณปี พ.ศ. 2512 ได้รับหนังสือรับรองสภาพวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
 
 
ผู้เข้าชม 50 ท่าน         
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 586,458 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com