เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สาธารณูปโภค
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
ประปาในชุมชน
 
 

น้ำประปายังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เนื่องจากแรงดันน้ำไม่เพียงพอ
 
การสื่อสารในชุมชน
 
 

โทรศัพท์
 
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 107 ตู้

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
 

การบริการ
 
โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 6 แห่ง
 
ร้านสะดวกซื้อ จำนวน 15 แห่ง
 
ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง

อุตสาหกรรม
 
มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 16 แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า (นาป่าบูติก)
      จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,061,551 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com