เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
สถานที่สำคัญ
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 เม.ย. 2562
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนาป่า
 
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปการ
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 
 
พันธกิจ
 
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 
จัดผังเมืองให้เป็นระบบ
 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและพัฒนารายได้
 
ขจัดมลพิษในตำบล
 
พัฒนาการเมืองการบริหาร
 
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย
 
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,153,870 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com