เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ยุงเยอะในหมู่บ้านแฟมิลี่ ซิตี้ นาป่า
 

ช่วงนี้ยุงเยอะมาก อยากให้มีการฉีดยุง บริเวณหมู่บ้านแฟมิลี่ ซิตี้ แถวๆ นาป่า หมู่ 12 ครับ

เขียนโดย   คุณ ลูกบ้านแฟมิลี่ ซิตี้

วันที่ 1 ก.พ. 2563 เวลา 14.14 น. [ IP : 180.180.109.216 ]  
 

เรียน คุณลูกบ้านแฟมิลี่ ซิตี้
เทศบาลตำบลนาป่า ได้จัดทำแผนรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2563 ครั้งที่  1  ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม  2563  โดยในแผนดำเนินการ จะทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายให้กับหมู่ที่ 12 หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้โฮมส์  /  หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์   ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 -16.00 น.

* หมายเหตุ :
- วันรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  และความเหมาะสม
- กรณีพบผู้ป่วย หรือ สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกหรือโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะและอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาป่า  สามารถแจ้งได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่  หรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลนาป่า  หมายเลขโทรศัพท์ 038-055499  ต่อ 320เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 10.26 น. [ IP : 182.52.103.108 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,035,786 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com